Önemli Tarihler

Bildiri özetleri için son tarih
Atölye çalışmalarına katılım için son tarih

14 Eylül 2019

Bildiri kabul-ret bildirimi

16 Eylül 2019

Bilimsel Programın ilanı

23 Eylül 2019

Bildiri tam metni için son tarih

26 Ekim 2019

Erken Kayıt son tarihi

21 Temmuz 2019

YUKARI