Kongre Bilimsel Konular

1. Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Eğilimler (PG)

Program Geliştirme (PG)

Her düzeydeki eğitim kurumunda -okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise- uygulanmakta olan beden eğitimi dersi öğretim programları, alternatif programlar, yeni, çağdaş, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, problem çözme gibi becerilere sahip, yeni eğilimlerin bulunduğu araştırmaları kongremize bekliyoruz.

Beceri Öğrenimi (BÖ)

Beceri öğreniminin didaktiği, yöntem ve teknikler alanında yeni eğilimler ve uygulamaları bulunan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

Ölçme Değerlendirme (ÖD)

Beden eğitimi ve sporda, öğrenme hedeflerine/kazanımlarına ilişkin yapılmış ölçme-değerlendirme temalı araştırmalar bu konu başlığında yer bulabilir. Özellikle alternatif ölçme/değerlendirme araçları ile ilgili yapılmış, neden-sonuç ilişkisinin ortaya konulduğu araştırmalarınızı gönderebilirsiniz.

2. Öğretmen Yetiştirme (ÖY)

Örgün eğitim sistemine öğretmen yetiştirme

Spor yükseköğretiminde lisans düzeyinde öğretim yapan Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin örgün eğitim sistemine öğretmen yetiştirme politikaları, akademik programları, öğretim elemanı yeterlikleri, beden eğitimi öğretmen yeterlikleri gibi konularda yeni eğilim incelemeleri/araştırmaları olan katılımcılar bu bölüme başvurabilirler.

Yaygın eğitim sistemine eğitmen yetiştirme

Halk eğitim merkezleri, dernekler, kamu/özel kurum ve kuruluşlarında fiziksel aktivite eğitmenlerinin nitelikleri, yeterlikleri, yasal statüleri gibi konularda yeni eğilim incelemeleri/araştırmaları olan katılımcılar bu bölüme başvurabilirler.

3. Fiziksel Aktivite & Wellness (FA)

Erken çocukluk ve çocukluk döneminde fiziksel aktivite/Spor okur-yazarlığı

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören ya da görmeyen çocukların fiziksel aktiviteleri, öğrenme ve fiziksel aktivite, duyuşsal alan ve fiziksel aktivite, spor okur-yazarlığı konularda yeni ve yaratıcı araştırmalar bu bölüme başvurabilirler.

Çocuk ve gençlerde sağlıklı yaşam alışkanlıkları

Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlıklı yaşam temalı fiziksel aktiviteler, Oyunla eğitim bu bölüm araştırmacılarının çalışmalarını beklemektedir.

4. Teknoloji ve Materyal Kullanımı (TM)

Beden Eğitimi ve Sporda Teknoloji

Beden eğitimi ve spor öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrenmeye etkileri, yeni eğilimler, uygulamalar alanında çalışmaları bulunan araştırmacıları bekliyoruz.

Beden Eğitimi ve Sporda Materyal Geliştirme

Öğretimin niteliğini arttırmak için ders araç-gereçleri oluşturma/tasarlama, öğrenmeye etkileri gibi konularda yeni eğilim ve uygulamaları olan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

5. Engellilerde Beden Eğitimi (EB)

Kaynaştırma eğitimi

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitiminde yeni eğilimler ve uygulamalara bu bölüme başvurabilirler.

Özel eğitimde fiziksel aktivite/spor/wellness

Farklı engel gruplarında ve farklı öğrenen bireylerde fiziksel aktivite, beden eğitimi ve spor, wellness ile ilgili yeni eğilimler ve uygulamaları olan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

6. Spor Bilimlerinde Diğer Konular (DK)

Aşağıda kısmen listelenmiş ve bunlar dışında kalan konularla ilgili “Seçkili”, niteliği yüksek çalışmalara sahip araştırmacılar başvurabilirler.

 • Antrenman ve Hareket Bilimleri
 • Spor Fizyolojisi
 • Spor Psikolojisi
 • Sporda Beslenme
 • Kinantropometri
 • Rekreasyon
 • Spor Biyomekaniği/Kinesiyoloji
 • Sporda Ekonomi, Sponsorluk, Pazarlama
 • Spor Felsefesi
 • Spor İşletmeciliği
 • Spor Sosyolojisi
 • Spor Tarihi
 • Spor Turizmi
 • Spor Yaralanmaları/Rehabilitasyon
 • Spor Yönetimi
YUKARI