GENEL BİLGİLER

 • 1 Kongre; konferans, atölye çalışmaları (Workshops), panel, sözel ve poster sunumları kapsamında organize edilecektir.
 • 2 Akademisyenlerin göndereceği bildiri metinlerinde telif hakkı oluşturabilecek resim, istatistik (şirket-firma) program adı v. b. durumlara özen gösterilmesi gerekmektedir. Telif hakları ile ilgili hukuki durumlar katılımcıların sorumluluğundadır. TÜBED, sorumluluk kabul etmez.
 • 3 Kongreye gönderilen ve kabul edilerek sunumu yapılan bilimsel sözel ve poster bildiriler kongre sonrasında e-ISBN numarasıyla birlikte e-kitap olarak TÜBED yayınlarınca yayımlanacaktır.
 • 4 Özet, bildiri tam metni, poster ve slayt hazırlama bilgileri ilgili ikonlarda açıklanmıştır. Katılımcıların bu bilgilerden yararlanmaları beklenmektedir.
 • 5 Bildiri sunma süresi 15 dakikadır. Soru-cevap için 5 dakika süre daha tanınacaktır. Süre bitiminde, oturum başkanı sunumu sonlandırabilecektir.
 • 6 Kongrenin genel teması dışındaki bildiriler hakeme gönderilmeden bildiri sahibine iade dilecektir.
 • 7 Bildirisi kabul edilen katılımcı ya da katılımcılardan en az birinin, bildirisini bizzat kendisinin sunması gerekmektedir. Bildiride ismi olmayanların sunum yapmaları mümkün olmayacaktır.
 • 8 Kongrede Genç Araştırmacı Ödülü (Lisans, Y. Lisans ve Dr. Öğrencileri katılabilir), ve en İyi Bildiri Ödülü verilecektir. Ödüle, sunulan bütün bildiriler dahildir. Ödüle layık bildiriler Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda ilk 3 dereceye verilecektir. Ödüller, Gala Yemeği’nde takdim edilecektir.
 • 9 Sözel bildiriler, uluslararası dergi olan Journal of Physical Education and Sports Studies-Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD)’ne gönderilebilecektir. Dergi makalelerinin değerlendirme sürecinden geçen makaleler, dergi özel sayısında yayınlanacaktır. BESAD dergiye bildiri gönderimiyle ilgili bilgiler için tıklayınız.
 • 10 Beden eğitimi öğretmenlerince kongreye katılan ve kongre temasına uygun en iyi atölye çalışmasına ödül verilecektir.
 • 11 Kongrede bilimsel etkinlikler ile atölye çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler ile talebe göre çevre gezileri düzenlenebilecektir.
YUKARI