Davetli Konuşmacılar

Dr Antonio Calderón

Digital technology to optimize student learning in schools

Limerick Universitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü (Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Limerick) öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr Antonio Calderón aynı zamanda Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği’ne (EERA) bağlı ‘Spor Pedagojisi Araştırmaları’ topluluğunda grup liderliğini üstleniyor. Kültür Bilim Spor Dergisi (Culture Science Sport Journal) yardımcı editörlüğünün yanında Sağlık ve Beden Eğitimi Program Çalışmaları (Curriculum Studies in Health and Physical Education) ile Beden Eğitimi Öğretimi (Journal of Teaching in Physical Education) dergilerinde bilim kurulu üyeliği görevini yürütüyor. Dr. Calderón, beden eğitimi öğretimi müfredat programları üzerine araştırmalar yapmak ve dersler vermek üzere dünyanın farklı yerlerinden birçok üniversitede (University of Porto, The University of Auckland, The University of Auburn, University of Rome) ziyaretçi araştırmacı olarak da çalıştı. 2017 yılında Jennifer Burke Award for Innovation in Teaching and Learning (Öğretme ve Öğrenmede Yenilikçilik) ve 2019 yılında Excellence in Teaching Award of the Faculty of Education and Health Sciences at the University of Limerick (Öğretimde Mükemmellik) ödüllerini alma onuru yaşayan Dr. Calderón son dönemlerde araştırma odağını daha çok öğrencilere anlamlı ve güçlü öğrenme deneyimleri sunmayı hedefleyen dijital teknolojiler üzerine yöneltmiş durumda.

UL profiles: https://www.ul.ie/pess/iframe-staff/dr-antonio-calderon and https://pess.blog/tag/antonio-calderon/
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QGco3HoAAAAJ&hl=es
Twitter: https://twitter.com/acalderon_pe

Özet
Öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştirdiğine inanılan dijital teknolojiler son dönemlerde birçok eğitim politikası ve öğretim programında yer bulmaktadır. Bu sunum dört bölümden oluşmaktadır. İlk olarak; dijital teknolojilerin yeni beden eğitimi müfredatlarında artan varlığı eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. İkinci bölüm; dijital teknolojilerin yeni İrlanda Junior Cycle ve Senior Cycle beden eğitimi müfredatındaki rolü analiz edilecek ve beden eğitimi öğretmenleri için oluşturduğu etkiler ve zorluklar tartışılacaktır. Üçüncü bölümde; bu müfredat çerçevesinde kullanılan mobil uygulamaların etkililiğine yönelik ulaşılan bulgular tartışılacaktır. Son bölümde ise beden eğitiminde dijital teknolojiler ile ilgili öğretim modelleri ve yeni trendlere yer verilecektir.Dr. Iryna Skrypchenko

OKULLARDA "TURİZM" İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA YENİLİKÇİ YÖNTEMLERİN KULLANIMI

Dr. Iryna Skrypchenko, Ukrayna-Prydniprovsk State Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Akademisi Su Sporları Bölümü’nde öğretim üyesidir

100 den fazla bilimsel makaleleri ve eğitim kitapları bulunmaktadır. Bunlar arasında en belirgin olanları; “Turizm elementleriyle mobil oyunlar ve yarışmalar (2015)”, “Aday beden eğitimi öğretmenleri ve spor uzmanları için turizm kontrol testleri (2015)”, Aday beden eğitimi öğretmenleri ve spor uzmanları için turizmle ilgili kavramsal terimler sözlüğü (2015)” gelmektedir.

Halen, gençlik turizmi alanındaki faaliyetler için üniversitelerde mesleki eğitim konularında çalışmaktadır.

Dr. Iryna, Ukrayna’da Birleşik Yelken Bilim Grubu Başkanlığını yürütmekte olup, Yelken hakemliği de yapmaktadır.

Özet
Turizm, gençlerin rekreasyon, sportif ve bilişsel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Son yıllarda bunun önemi gittikçe artmaktadır. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimine hizmet etmeyi amaçlayan çocuk ve gençlik turizmi ile gelecekteki vatandaşların eğitim ve mesleki eğitimi daha da gelişmiş olacaktır.

Okullardaki Beden Eğitimi derslerinde öğretmenler şunları yapabilmelidir:

 • Turist gruplarını yönetebilme,
 • Yürüyüş gezileri organize edebilme,
 • Turizm türlerine uygun toplantılar ve yarışlar düzenleyebilme,
 • Dikey ve yatay açık hava ve doğa etkinlikleri düzenleyebilme,
 • İlk yardım uygulayabilme,
 • Turizm konulu yarışmaları yönetebilme
Ayrıca, beden eğitimi öğretmenleri turist ekipmanlarının temellerini içeren aşağıdaki yenilikçi öğretim yöntemlerini bilmelidir:
 • Turizm unsurlarını içeren oyunlar ve yarışmalar
 • Geocaching
 • Tırmanma duvarı kullanımı
 • Spor oryatiringi
 • Halat kullanabilme kursu ve ekip oluşturabilme
 • Halatlar kursu (düğüm parkı)

Atölye çalışmasında bu yöntemlerle ilgili pratik öneriler sunulacaktır.
Aşağıdaki linklerde Dr. Iryna Skrypchenko ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irina-skripchenkoua-b188a677
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IDwvKh4AAAAJ&hl=ru
ResearchGate : https://www.researchgate.net/profile/Iryna_SkrypchenkoJan Sjouke van den Bos

Korfbol'un gelişimi için ömrünü adayan Master Coach Jan Sjouke van den Bos TÜBED 2019 Kongremizde...

Kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul sporları arasına eklenen Korfbol, kız ve erkek oyunculara birlikte yer veren eşsiz yapısıyla cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek adına önemli bir fırsat oluşturuyor. Kendine özgü kurallarıyla sadece beden eğitimi dersleri için değil aynı zamanda okul dışı etkinlikler için de keyifli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.
YUKARI