Bildiriler & Sunumlar

Sözel Bildiriler

Özet; İnternet sayfasında ilan edilen şablona kopyalanıp yapıştırılmalıdır. Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı olacak şekilde çalışmanın kısa tanımı, amacı, materyal ve yöntem, sonuçları belirtilmeli ve fazla 500 kelime olmalıdır.

Özet aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Başlık Başlığı büyük harfle yazınız ve kısaltma kullanmayınız
Yazarlar Tüm yazarların isimlerinin baş harfleri ve soy isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Sunumu yapacak olan (kayıtlı olan) yazarın altını çiziniz.
Kurum Yeni bir satıra, kurumun ismini ve şehir adını yazınız
Adres E-mail adresinizi yazınız
Metin Giriş ve amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve seçilmiş kaynaklar bölümlerini içermelidir.
Bildiri başvurunuzu yapmak için Online Bildiri Sistemimize başvuru yapabilirsiniz.

Poster Bildiriler

Posterler, dijital ekranlara yansıtılacaktır. Dijital ekran şablonunu bilgisayarınıza indirerek hazırlayabilirsiniz. Kongre kayıt zamanında kayıt masasına başvurarak kongre sekreteryasına posterinizin dijital versiyonunu sunabilirsiniz.

Poster şablonu için tıklayınız.

Bildiri başvurunuzu yapmak için Online Bildiri Sistemimize başvuru yapabilirsiniz.

Bildiri Tam Metin Formatı

Bildiri tam metinleri; Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı, A4 ebatlarında, soldan 3,5 cm, sağ, üst ve alttan 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Şekiller, tablolar ve kaynaklar da dahil, araştırmanın tüm ayrıntıları tam metinde yer almalıdır. Tam metin yazımında (referans, tablo, kaynakça v.b.) APA (http://www.apastyle.org/) formatı kullanılmalıdır. Tam metinler 15 sayfayı geçmemelidir.

Bildiri tam metinleri aşağıdaki sıraya göre düzenlenmelidir.

Başlık Başlığı büyük harfle Türkçe ve İngilizce olarak yazınız ve kısaltma kullanmayınız
Yazarlar Tüm yazarların isimlerinin baş harfleri ve soy isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Sunumu yapacak olan (kayıtlı olan) yazarın altını çiziniz.
Kurum Yeni bir satıra, kurumun ismini ve şehir adını yazınız
Adres E-mail adresinizi yazınız
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 250 kelimeyi geçmeyecek biçimde; 10 punto, tek aralık; amaç, yöntem, bulgular ve anahtar kelimelerden oluşturunuz.
Metin Giriş ve amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve seçilmiş kaynaklar bölümlerini içermelidir.

TÜBED süreli yayınlarından Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi'nde ISBN numarası verilerek yayınlanacaktır.

Tam metin şablonu için tıklayınız.

Bildiri başvurunuzu yapmak için Online Bildiri Sistemimize başvuru yapabilirsiniz.

Sözel (Oral) Sunumlar

Sunumlar 15 dakika sunulabilecek uzunlukta olmalıdır.

İlk slayt kongrenin adı, araştırmanın başlığı, yazarlar, kurum ve adres bilgileri içermelidir.

Devam eden slaytlar sırasıyla amaç, konuyla ilgili kısa alan bilgisi, çalışmanın önemi, yöntem, bulgular/sonuçlar, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynakça başlıklarını içermelidir.

Tablo, şekil ve grafikler kısaltma yapılmadan verilmelidir.

Slaytlarda başlıklar 28, metin ise 24 punto olarak yazılmalıdır.

Her slaytta en fazla 8 satır yer almalıdır.

Slayt sayısı 15-20 arasında olmalıdır.

Bildiri başvurunuzu yapmak için Online Bildiri Sistemimize başvuru yapabilirsiniz.
YUKARI