ALTERNATİF FEK-FİZİKSEL ETKİNLİK KARTLARI (CİMNASTİK ÖRNEĞİ)

İlkokul ve orta okullarda uzun süredir Beden Eğitimi ve Oyun/Beden Eğitimi ve Spor derslerinde kullanılan FEK-Fiziksel Etkinlik Kartlarının nasıl geliştirilebileceği, zenginleştirilebileceği, öğrenme çevresinin nasıl organize edilebileceği, materyal çeşitliliği gibi bir çok konuda alternatifler üzerine atölye çalışmalarını Doç. Dr. A. Oya ERKUT Kongremizde katılımcılarla paylaşacak ve alternatif kartlar ile uygulama örneklerini gerçekleştirecektir. Aktif, Oynayan ve Spor yapan çocuklar için alternatif FEK kartları ve uygulamaları atölyesinde sınırlı sayıdaki yerinizi almak için kayıt yapınız. 

YUKARI