Çocuğum, Aktifim Oynuyorum
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği

launch

ANASAYFA

Değerli Meslektaşlarımız,

Uluslararası boyuta taşıdığımız 9. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresini 2017 yılında Derneğimiz gerçekleştirmiştir. Geçen bu süreç, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanının gelişmesine ve spor bilimlerinin diğer disiplinlerine önemli katkılar sağladığı inancındayız.

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TÜBED) olarak ülkemizdeki araştırmacıların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına ve sporun diğer disiplin alanlarına özgü yeni araştırmalarının sesi olmayı bir mesleki sorumluluk olarak görüyoruz. Dünyada herhangi bir ülkedeki eğitim modellemelerinin uyarlanmasından yeni ve yaratıcı uygulamalara kadar beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik yapılmış/yapılmakta olan her çalışmayı önemsiyoruz. Düzenlediğimiz kongrelerde; alanda yapılan çalışmaların, paydaşlarla tartışılmasını ve yeni yaklaşımlara öncülük yapmasını sağladık ve bunu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’ni planladık.

31 Ekim -3 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nin temasını “Çocuğum, Aktifim, Oynuyorum (ÇAO)” olarak belirledik. Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokullarındaki araştırmacı akademisyenleri, saha çalışmalarıyla farklılıklarını kongremize yansıtabilecek öğretmenlerimizi, bağımsız araştırmacıları kongremize bir değer katmak üzere bekliyoruz. Bunun yanında Beden Eğitimi Öğretmenlerimizin yeni ve yaratıcı uygulamalarını atölye çalışması olarak video desteğinde sunmalarını da önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz. Herhangi bir çalışma/araştırma yapmamış olan paydaşlarımızı da kongremiz aracılığıyla yeniliklerin farkında olmaya davet ediyoruz.

TÜBED olarak 2017 kongremizde başlattığımız Çalıştay odaklı kongre konseptini bu kongremizde daha da geliştirerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Beden Eğitimi Oyun/Spor derslerinde farklı ve yaratıcı uygulamalar yapan ve bu uygulamaların etkilerini bizlerle paylaşan Beden Eğitimi Öğretmenlerimizi Kongremizde görmek ve çalışmalarını katılımcılara sunmalarını istiyoruz. Siz Değerli Beden Eğitimi Öğretmenim, okulunuzda yaptığınız ve fark yaratan uygulamanızı 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongre’sine gel ve paylaş, veya paylaşılan ilginç çalışmaları dünya ile birlikte keşfet!!!

Özellikle saha araştırması yapan Akademisyen hocalarımızın, sahada çalışan Beden Eğitimi Öğretmenleriyle buluştuğu bu platformu önemsiyoruz. Kongremize katılacak olan akademisyenlerin göndereceği bilimsel bildirilerin sayısal çoğunluğu yerine “niteliği” ve kongre temasıyla örtüşmesini bilim kurulu ve Derneğimiz olarak önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Bu nedenle;

Kongremizde bilim kurulumuzun “seçkili bilimsel araştırmalar” ile sınırlı tutacağı sözel bildiriler “Sözel Sunum Salonlarında”, poster bildiriler ise “Poster Sunum Salonlarında” yapılacaktır.

Bilindiği üzere akademik teşvikten yararlanabilmek için kongre katılımı yanında sunulan bildirilerin tam metninin basılı olması kriteri aranmaktadır. 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde sunulacak olan her sözel bildirinin tam metni TÜBED yayınları arasında e-ISBN numarasıyla kongre e-kitabında yayınlanacaktır.

Siz değerli akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi ve spor paydaşlarımızı kongremizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla..

TÜBED

YUKARI